Thủ tục chuyển nhượng lại tài sản thuộc quyền sở hữu chung

Hiện tại tôi đang đứng tên đồng sở hữu sổ đỏ với mợ 2 của tôi. Tức là có 2 sổ đỏ, tôi 1 sổ A, mợ tôi sổ B. Tôi muốn sang tên phần mà tôi đang sở hữu cho vợ tôi đứng tên hoặc cùng đứng tên trên sổ A.

Cho tôi hỏi trình tự thủ tục và chi phí như thế nào. Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.
 
Căn cứ theo Luật Đất Đai 2013, về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
 
Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.
 
2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.
 
Theo quy định trên, nếu vợ bạn muốn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 
Trường hợp của bạn bạn nên thỏa thuận với mợ bạn về việc đứng tên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu mợ bạn đồng ý thì bạn tiến hành thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sửu dụng đất trong trường hợp của bạnđược quy định tại điều 76, nghị định 43/2014/NĐ – CP hướng dẫn thi hành luật Đất đai năm 2013:
 
2. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.
 
3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
 
a. Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
b. Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
c. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”
 
Theo quy định này, những thủ tục cơ bản để vợ, chồng bạn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
 
Bước 1: Vợ chồng bạn  làm một hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận. Hồ sơ phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định tại điều 10 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT, thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính. Gồm có:
 
a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;”
 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên và Môi trường hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền ký vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bước 5: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vào sổ cấp giấy chứng nhận.
Bước 6: Trao giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất .
 
Đọc thêm:
 
Theo: Cafe Land
Hỗ trợ bán hàng
  • Hotline: Hồng Anh
  • Điện thoại: 0977.339.003
  • lienhe.anbinhcity@gmail.com
Liên kết hữu ích
234